Naše služby

Naší předností je zcela individuální přístup ke každé spravované nemovitosti.
Pro naše klienty při správě jejich domů zajišťujeme:

Kompletní servis domu
Staráme se po dohodě o veškeré opravy společných prostor domu, případně i v bytech tak, aby nedocházelo k poškození domu. O nutnosti větších oprav informujeme majitele nebo výbor společenství vlastníků a konzultujeme další postup. Havarijní službu zajišťuje odborná firma, na kterou umístíme v domech kontakt, aby bylo možné havárie řešit během víkendů nebo svátků. Menší opravy typu výměna žárovek, seřízení vstupních dveří či mimořádné úklidy provádíme dle potřeby.
 tools
Povinné revize
Dle dispozic konkrétního domu zajistíme v zákonem stanovených lhůtách revizi technických zařízení v budově, zejména plynových zařízení společných prostor, případně bytů, revizi elektrických zařízení společných prostor, revizi hromosvodu, kontrolu spalinových cest atd. Na Vaše přání pomůžeme s odstraněním porevizních závad.
 form
Předpis plateb nájemníkům / vlastníkům jednotek
Formou přehledného evidenčního listu předepíšeme platby nájmu/ příspěvků do fondu oprav a služeb jednotlivým uživatelům domu. Následně kontrolujeme jejich úhrady a upomínáme dlužníky.
 pencil
Služby spojené s užíváním jednotek
Dohlížíme na bezproblémový chod služeb (voda, osvětlení spol. prostor, odvoz odpadu, úklid). Na základě přístupu k účtu provádíme platby faktur. Do 30.04. následujícího roku provedeme vyúčtování služeb a staráme se o agendu přeplatků a nedoplatků. V nájemních bytech po ukončení nájmu provedeme protokolární předání bytu a převedeme energie.
 plug
Účetnictví
Soukromým vlastníkům domu vedeme přehlednou účetní evidenci plateb, kterou jim každé čtvrtletí doručíme pro přehled o hospodaření. Za celý rok připravíme celkový přehled příjmů a výdajů. Pro společenství vlastníků připravíme podklady pro schůze společenství a jednou ročně podklady pro daňové přiznání.
 calculator

Orientační ceny správy domu:

  • Bytový dům do 10 jednotek – 190Kč bez DPH za jednotku.
  • do 25 jednotek – 180Kč bez DPH za jendotku.
  • od 25 jednotek – 170Kč bez DPH za jednotku a méně.

Tyto ceny jsou pouze orientační, záleží na více faktorech, přesná cena bude stanovena na základě individuálních požadavků.